Nieruchomość jako obiekt prawny

Dobre słuchawki douszne do 50 zł Możliwość komentowania Nieruchomość jako obiekt prawny została wyłączona 38
Nieruchomość jako obiekt prawny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Nieruchomość jako obiekt prawny

O funkcjonowaniu rynku nieruchomości decydują faktyczne uwarunkowania, w dużej mierze wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulujących lub wpływających na prawidłowe funkcjonowanie rynku nieruchomości. Strukturę polskiego rynku nieruchomości charakteryzuje się w dwóch aspektach:

Rodzajów własności nieruchomości,
Stanu zagospodarowania nieruchomości.

Rozpatrując rynek pod względem rodzajów własności, można stwierdzić, że na polskim rynku występują nieruchomości:

Państwowe, czyli wszystkie nieruchomości przysługujące Skarbowi Państwa, jak również przysługujące innym osobom prawnym, w tym przedsiębiorstwom państwowym.
Komunalne, czyli wszystkie nieruchomości przysługujące gminom, jak również innym komunalnym osobom prawnym, w tym przedsiębiorstwom komunalnym.
Prywatne, czyli przysługujące takim podmiotom, jak osoby fizyczne, partie polityczne, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, spółki, fundacje i inne o podobnym charakterze.
O nie uregulowanym stanie prawnym, czyli takie, co do których nie można ustalić właściciela, a więc zgodnie z prawem nie można dokonywać obrotu tymi nieruchomościami.

Od strony prawnej najważniejszymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie rynku nieruchomości są:

Gwarancje prawa własności,
Posiadanie zbywalnych praw do nieruchomości,
Swoboda obrotu,
Uregulowane stany prawne,
Pewność transakcji,
Profesjonalna obsługa rynku nieruchomości,
Możliwość nabywania nieruchomości przez inwestorów zagranicznych.

 

Author

Related Articles

Search

Back to Top